Bảng giá dịch vụ

 1. GIÁ TRỊ 1 ĐƠN HÀNG GỒM:

  1 – Tiền hàng
  2 – Phí mua hàng
  3 – Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc (nếu có)
  4 – Phí vận chuyển quốc tế (Trung Quốc – Việt Nam)
  5 – Thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế XNK (nếu có)

  IN WHICH:

  1 – TIỀN HÀNG

  Là đơn hàng tiền phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của tất cả các liên kết sản phẩm chứa trong đơn hàng đó (không bao gồm các liên kết sản phẩm có trạng thái Hủy)

  Trong đó: Tiền hàng của 1 liên kết sản phẩm = Đơn giá * số lượng đặt.

  2 – PHIẾU MUA HÀNG

  Là phí của giao dịch mà khách hàng trả cho Stlogisitcs để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua đơn hàng cho khách theo yêu cầu trên đơn.

  Mua hàng key sẽ được hiển thị ngay sau khi đặt cọc thành công 1 đơn hàng, được tính theo từng mức tương ứng như bảng trên.

  3 – CHUYỂN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC

  Là chi phí phải trả cho đơn vị vận chuyển nội địa Trung Quốc để vận chuyển hàng hóa của khách hàng từ địa điểm của người bán đến kho của Stlogisitcs tại Trung Quốc.

  Thông thường, các cửa hàng trên taobao.com, tmall.com thường miễn phí chuyển khoản cho khách hàng.

  4 – CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ TRUNG QUỐC – VIỆT NAM

  Là chi phí chuyển hàng từ Trung Quốc về kho của Stlogisitcs tại Việt Nam. Chi phí này Stlogisitcs là đơn vị thu hộ từ khách hàng và trả cho người vận chuyển. Stlogisitcs chỉ sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh cho toàn bộ đơn hàng

   

                           Đối với những đơn hàng lớn, vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ để được ưu tiên tốt nhất!

PHÍ LƯU KHO

Là phí mà Khách hàng phải trả cho Stlogisitcs khi sự kiện được lưu tại kho Việt Nam của Stlogisitcs quá thời gian theo quy định. Thông thường khi 1 sự kiện hàng về kho Việt Nam, Stlogisitcs sẽ lưu kho tối đa 2 ngày, quá 2 ngày bắt đầu tính phí. Nếu khách hàng cần lưu kho lâu hơn, hãy liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ.